Europski platni nalog

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Nadležne su osobe za izdavanje platnih naloga: sudac okružnog suda za zahtjeve u nadležnosti okružnog suda, odnosno za zahtjeve čija vrijednost nije viša od 20 000 EUR te sudac jednočlanog prvostupanjskog suda za zahtjeve čija je vrijednost viša od 20 000 EUR.

Međutim, sudac okružnog suda nadležan je za izdavanje platnih naloga, osobito naloga povezanih sa sporovima koji proizlaze iz ugovora o najmu, ako dogovorena mjesečna najamnina nije viša od 600 EUR. Ako je iznos najamnine viši od 600 EUR, nadležan je jednočlani prvostupanjski sud.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja pokreće se ulaganjem prigovora na platni nalog pred sucem okružnog suda ili sucem jednočlanog prvostupanjskog suda koji je izdao platni nalog.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Standardni obrazac iz Priloga Uredbi podnosi se pisanim putem tajništvu nadležnog suda. Može se podnijeti i elektroničkom poštom, putem digitalne platforme e-codex ili putem digitalne platforme za podnošenje pravnih dokumenata ako su ti mediji dostupni.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik grčki.

Posljednji put ažurirano: 01/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.