Europski platni nalog

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U Mađarskoj platne naloge izdaju javni bilježnici. Svi javni bilježnici nadležni su za cijelo državno područje Mađarske.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U Mađarskoj je nadležni sud onaj sud koji je izdao europski platni nalog u dotičnom predmetu.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U Mađarskoj se komunikacija može odvijati poštom ili osobno, izravno se obraćajući javnim bilježnicima (u Mađarskoj je postupak izdavanja platnog naloga u nadležnosti javnih bilježnika).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Europskom platnom nalogu čije se izvršenje zahtijeva uvijek mora biti priložen prijevod na mađarski jezik.

Posljednji put ažurirano: 02/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.