Europski platni nalog

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Visoki sud (High Court) nadležan je za izdavanje platnog naloga.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Za preispitivanje je nadležan Visoki sud (High Court).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Pošta i telefaks.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Irski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 15/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.