Europski platni nalog

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Sudovi nadležni za izdavanje europskog platnog naloga su okružni ili gradski sudovi (rajona (pilsētas) tiesas), odnosno prvostupanjski sudovi koji odlučuju u građanskim stvarima. U načelu je riječ o sudu u mjestu prijavljenog boravišta tuženika (deklarētā dzīvesvieta) ili, ako to mjesto nije poznato, u mjestu njegove kućne adrese (dzīvesvietas adrese) ili njegova registriranog sjedišta (juridiskā adrese). Popis sudova dostupan je ovdje.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U članku 485.1 stavku 1. točki 1. Zakona o građanskom postupku navedeno je da se zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga koji je izdao okružni ili gradski sud mora podnijeti odgovarajućem pokrajinskom sudu (abgabaltiesa). Postoji pet pokrajinskih sudova koji odlučuju u građanskim stvarima. Područje nadležnosti svakog pokrajinskog suda obuhvaća područje nadležnosti više okružnih ili gradskih sudova. Popis sudova dostupan je ovdje.

Zahtjev za preispitivanje naloga mora se podnijeti u roku od 45 dana od dana na koji osoba postane svjesna okolnosti koje čine temelj za preispitivanje u skladu sa zakonodavstvom EU-a navedenom u prvom stavku tog članka.

Zahtjev u kojem nisu navedeni temelji za preispitivanje u skladu s Uredbom neće se prihvatiti i bit će vraćen podnositelju zahtjeva. Sud će isto tako odbiti razmotriti ponovljeni zahtjev, osim ako se čini da su se promijenili temelji za preispitivanje naloga na koje se podnositelj zahtjeva poziva. Odluka suda u tom pogledu može se pobijati podnošenjem dodatne žalbe (blakus sūdzība).

Zahtjev za preispitivanje naloga razmatra se u pisanom postupku. Ako pokrajinski sud nakon razmatranja zahtjeva zaključi da su uvjeti za preispitivanje naloga ispunjeni, poništit će sporni nalog i vratiti predmet na ponovno razmatranje prvostupanjskom sudu.

Ako pokrajinski sud zaključi da razlozi na koje se poziva u zahtjevu ne opravdavaju preispitivanje naloga, odbit će zahtjev. Odluka suda može se pobijati podnošenjem dodatne žalbe. Postupak za podnošenje i razmatranje dodatne žalbe propisan je u članku 55. Zakona o građanskom postupku. Prijevod Zakona na engleski jezik dostupan je ovdje.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Pismena za sud dostavljaju se u papirnatom obliku, poštom ili osobno. Pismena za sud mogu se dostaviti i elektroničkim putem, na portalu e-lietas portāls ili slanjem na e-adresu suda. Elektronički dostavljena pismena moraju biti potpisana sigurnim elektroničkim potpisom priznatim u Latviji (kvalificirani elektronički potpis u smislu članka 3. točke 12. Uredbe (EU) br. 910/2014).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Europski platni nalog mora biti sastavljen na nacionalnom jeziku, odnosno latvijskom ili preveden na latvijski.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.