Europski platni nalog

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U skladu s člankom 20. Zakona zahtjevi za europski platni nalog podnose se u skladu s pravilima o nadležnosti utvrđenima u Zakoniku o parničnom postupku Republike Litve (Valstybės Žinios, 2002., br. 36-1340) (okružnom sudu u predmetima u kojima vrijednost tražbine ne prelazi 100 000 LTL i pokrajinskom sudu u predmetima u kojima vrijednost tražbine prelazi 100 000 LTL). Nakon razmatranja zahtjeva mjerodavni sud nadležan je za izdavanje europskog platnog naloga.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U skladu s člankom 23. Zakona razloge za europski platni nalog iz članka 20. stavaka 1. i 2. Uredbe br. 1896/2006 preispituje sud koji je izdao europski platni nalog. Nakon zaprimanja zahtjeva za preispitivanje europskog platnog naloga sud prosljeđuje kopiju zahtjeva i njegovih dodataka tužitelju i obavješćuje ga da odgovori za zahtjev pisanim putem u roku od 14 dana od slanja zahtjeva. Sud razmatra zahtjev za preispitivanje europskog platnog naloga u pisanom postupku najkasnije u roku od 14 dana nakon isteka roka za podnošenje odgovora na zahtjev i izdaje nalog u vezi s jednom od odluka iz članka 20. stavka 3. Uredbe br. 1896/2006.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U predmetima za izdavanje europskog platnog naloga postupovni dokumenti dostavljaju se izravno sudu ili poštom.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) Uredbe 1896/2006 jezik koji se prihvaća je litavski.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.