Europski platni nalog

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za izdavanje europskog platnog naloga nadležni su:

1. predsjedavajući sudac okružnog suda ili njegov zamjenik ako nalog premašuje 15 000 EUR;

2. mirovni sudac ako nalog ne premašuje 15 000 EUR;

3. predsjedavajući sudac radnog suda ili njegov zamjenik neovisno o iznosu naloga u slučaju sporova koji se odnose na:

  • ugovore o radu, ugovore o naukovanju i police dopunskog mirovinskog osiguranja sklopljene između poslodavaca i njihovih zaposlenika, uključujući one koji se primjenjuju nakon prestanka obveze;
  • naknade iz osiguranja u slučaju nesolventnosti predviđene u poglavlju V. Dopunskog zakona o mirovinama od 8. lipnja 1999. nastale između tijela iz članka 21. ili društva za životno osiguranje iz članka 24. stavka 1. istog zakona i zaposlenika, bivših zaposlenika i ovlaštenika prava.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Za odlučivanje o zahtjevima za poništenje i zahtjevima za preispitivanje nadležan je:

1. okružni sud ako je europski platni nalog izdao predsjedavajući sudac okružnog suda ili njegov zamjenik;

2. glavni mirovni sudac ili njegov zamjenik ako je europski platni nalog izdao mirovni sudac;

3. radni sud ako je europski platni nalog izdao predsjedavajući sudac radnog suda ili njegov zamjenik.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Luksemburg prihvaća poštansku dostavu kao sredstvo komunikacije.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Luksemburg prihvaća francuski i njemački jezik.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.