Europski platni nalog

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Glavni građanski sud – od 15 000 EUR naviše

Magistratski sud (Malta) – od 5000 EUR do 15 000 EUR

Sud za sporove male vrijednosti – do 5000 EUR

Magistratski sud (Gozo) ima višu nadležnost (sporovi od 15 000 EUR naviše) i nižu nadležnost (sporovi od 5000 EUR do 15 000 EUR). Može odlučivati o svim tražbinama protiv osoba koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na otoku Gozo ili Comino.

Sva korespondencija upućuje se na:

The Registrar

(naziv nadležnog suda)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondencija u vezi sa sudovima na Gozu upućuje se na:

The Registrar

(naziv nadležnog suda)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Glavni građanski sud

Magistratski sud (Malta)

Sud za sporove male vrijednosti

Magistratski sud (Gozo) koji ima višu i nižu nadležnost

Sva korespondencija upućuje se na:

The Registrar

(naziv nadležnog suda)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondencija u vezi sa sudovima na Gozu upućuje se na:

The Registrar

(naziv nadležnog suda)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Postupak preispitivanja kako je utvrđen u članku 20. Uredbe (EZ) br. 1896/2006

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjevi i drugi obrasci iz Uredbe (EZ) br. 1896/2006 podnose se tajništvu nadležnog suda ili mu se šalju poštom.

Tuženik mora sam podnijeti zahtjev za preispitivanje na malteškom jeziku tajništvu nadležnog suda.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Malteški i engleski.

Posljednji put ažurirano: 25/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.