Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski platni nalog

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Sudski postupak u Sjevernoj Irskoj uređen je Pravilnikom suda pravde (Court of Judicature) (Sjeverna Irska) iz 1980. i Pravilnikom okružnog suda (Sjeverna Irska) iz 1981. Pravila su utvrđena zakonskom odredbom u skladu sa Zakonom o sudovima (Sjeverna Irska) iz 1978.


Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U Sjevernoj Irskoj za izdavanje europskog platnog naloga nadležan je Visoki sud (High Court of Justice).

Nadležnost okružnih sudova u cijelosti je određena zakonom te je propisana Uredbom o okružnim sudovima (Sjeverna Irska) iz 1980. Sve dok se ne donesu izmjene te uredbe, drži se da postupci koji se vode u skladu s Uredbom o uvođenju postupka za europski platni nalog nisu u nadležnosti okružnih sudova, već u nadležnosti Visokog suda na temelju njegove implicitne nadležnosti, bez obzira na novčanu vrijednost postupka.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Zahtjev za preispitivanje u skladu s člankom 20. u Sjevernoj Irskoj može se podnijeti Visokom sudu u skladu s dijelom IV. propisa 71. Pravilnika Suda pravde (Sjeverna Irska) iz 1980.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Kao sredstvo komunikacije za potrebe pokretanja postupka za europski platni nalog sud u Sjevernoj Irskoj prihvaća poštu. U budućnosti će se razmotriti mogućnost podnošenja elektroničkog zahtjeva. Međutim, drugi dokumenti koji se dostavljaju sudu u postupku za europski platni nalog, uključujući prigovore, sudu se mogu dostavljati poštom, telefaksom ili elektronički ako za to postoji mogućnost u skladu s člankom 39. propisa 71. Pravilnika Suda pravde (Sjeverna Irska) iz 1980. Zahtjev i drugi dokumenti u tom postupku sudu se mogu podnijeti i osobno.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) engleski.

Posljednji put ažurirano: 14/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.