Europski platni nalog

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Za izdavanje europskog platnog naloga nadležan je Središnji građanski ured Okružnog suda u Portu (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja utvrđen je u članku 20. Pravilnika, a nadležni je sud Središnji građanski ured Okružnog suda u Portu.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Za potrebe postupka za europski platni nalog prihvaćaju se sljedeća komunikacijska sredstva:

i. dostava u sudski registar u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (a) Zakona o parničnom postupku,

ii. dostava preporučenom poštom u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (b) Zakona o parničnom postupku i

iii. slanje telefaksom u skladu s člankom 144. stavkom 7. točkom (c) Zakona o parničnom postupku.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je jezik portugalski.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.