Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski platni nalog

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Redovni parnični postupci u Škotskoj ponajprije su uređeni Pravilnikom o redovnom postupku na grofovijskom sudu (Ordinary Cause Rules) iz 1993. Pravilnik je dostupan na internetskim stranicama Škotske sudske službe (Scottish Courts and Tribunals Service).

Pravilnik je utvrđen zakonskim instrumentom i možda će ga biti potrebno izmijeniti zakonskim instrumentom kako bi se uskladio sa zahtjevima iz Uredbe. Bit će potrebno donijeti i zaseban skup pravila.

Vrhovni građanski sud (Court of Session) Zakonom o postupovnim pravilima škotskih sudova (Act of Sederunt) uređuje i propisuje postupak i praksu koje treba slijediti u svakom parničnom postupku na grofovijskom sudu.


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Škotska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U Škotskoj je za izdavanje europskog platnog naloga nadležan grofovijski sud. U svim će se predmetima postupak voditi pred grofovijskim sucem.

Zahtjev se može izdati na bilo kojem grofovijskom sudu u Škotskoj. Na internetskim stranicama Škotske sudske službe mogu se pronaći adrese svih grofovijskih sudova.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Zahtjev se mora podnijeti grofovijskom sucu.

Zahtjev za preispitivanje na temelju članka 20. stavka 1. podnosi se na obrascu br. 2 iz Zakona o pravilima postupka za europski platni nalog na grofovijskom sudu iz 2008. (Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008).

Zahtjev za preispitivanje na temelju članka 20. stavka 2. podnosi se na obrascu br. 3 iz Zakona o pravilima postupka za europski platni nalog na grofovijskom sudu iz 2008.

Obrasci br. 2 i 3 mogu se preuzeti na internetskim stranicama Škotske sudske službe.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Kao sredstvo komunikacije za potrebe pokretanja postupka za europski platni nalog grofovijski sudovi u Škotskoj prihvaćaju poštu (radi naplate sudske pristojbe za pokretanje postupka). Razmatra se i uvođenje mogućnosti elektroničkog podnošenja obrasca zahtjeva. Dodatni dokumenti, uključujući svaki prigovor, isto se tako sudu mogu dostavljati poštom.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Prihvaćeni je službeni jezik u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (b) engleski.

Posljednji put ažurirano: 13/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.