Europski platni nalog

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

U skladu s odjeljkom 12. Zakonika o parničnom postupku (Civilný sporový poriadok) (Zakon br. 160/2015) nadležni su okružni sudovi (okresné súdy) i Općinski sud Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

U skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom (b) Uredbe, prema odjeljku 398. Zakonika o parničnom postupku izvanredni pravni lijek može se zatražiti podnošenjem zahtjeva za ponovno suđenje (žaloba o obnovu konania) nadležnom sudu koji je donio prvostupanjsku odluku, odnosno okružnom sudu (okresný súd) ili općinskom sudu (mestský súd).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

U skladu s odjeljkom 125. Zakonika o parničnom postupku zahtjev se podnosi u papirnatom obliku ili elektronički. Zahtjev podnesen bez elektroničke autorizacije mora se ponovno podnijeti u roku od 10 dana na papiru ili u autoriziranom elektroničkom formatu, inače se neće razmatrati. Sud neće tražiti ponovno podnošenje zahtjeva.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Za potrebe članka 21. stavka 2. točke (b) Uredbe prihvaćeni je jezik slovački.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.