Europski platni nalog

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Nadležni su lokalni sudovi (okrajna sodišča) i okružni sudovi (okrožna sodišča).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Lokalni i okružni sudovi nadležni su za postupke preispitivanja te primjenu članka 20. Uredbe.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Komunikacija sa sudom odvija se poštom, elektroničkim sredstvima, korištenjem telekomunikacijske tehnologije, izravnom dostavom sudu ili dostavom koju obavlja osoba za posredovanje (komercijalni pružatelj usluga) (članak 105. točka (b) Zakona o parničnom postupku (dalje u tekstu: ZPP), Uradni List RS (UL RS; Službeni list Republike Slovenije), br. 73/07 – službeni pročišćeni tekest, 45/08 – Zakon o arbitraži (ZArbit), 45/08, 111/08 – Odluka Ustavnog suda, 57/09 – Odl. US, 12/10 – Odl. US, 50/10 – Odl. US, 107/10 – Odl. US, 75/12 – Odl. US, 40/13 – Odl. US, 92/13 – Odl. US, 10/14 – Odl. US i 48/15 – Odl. US, 13.8.2007., str. 10425.).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Službeni su jezici slovenski te dva jezika nacionalnih manjina, koji su u službenoj upotrebi na sudovima u područjima u kojima te manjine žive (članci 6. i 104. ZPP-a). Jezici nacionalnih manjina su talijanski i mađarski.

Etnički miješana područja utvrđena su u Zakonu o osnivanju općina i određivanju općinskih granica (UL RS, br. 108/06 – službeni pročišćeni tekst i 9/11; dalje u tekstu: Zakon). Članak 5. Zakona navodi sljedeće: „Etnički miješana područja u skladu s ovim Zakonom su područja koja su kao takva određena postojećim statutima općina Lendave, Hodoša‑Šalovaca, Moravskih Toplica, Kopra, Izole i Pirana.“

Posljednji put ažurirano: 27/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.