Europski platni nalog

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Prvostupanjski sudovi.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Preispitivanje iz članka 20. stavka 1. Uredbe provodi se poništenjem pravomoćnih odluka na zahtjev stranke koja se oglušila (čl. 501. i dalje Zakonika o parničnom postupku, Zakon br. 1/2000 od 7. siječnja 2000.). Preispitivanje iz članka 20. stavka 2. može se provesti putem zahtjeva za ništetnost sudskih akata (članak 238. i dalje Organskog zakona o sudstvu, Zakon br. 6/1985 od 1. srpnja 1985.). U oba je slučaja nadležan prvostupanjski sud.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjev se može podnijeti osobno, poštom ili telefaksom.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Španjolski.

Posljednji put ažurirano: 11/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.