Evropský platební rozkaz

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Článek 29(1)(a) - Soudy, které jsou příslušné rozkaz vydávat

Soudy prvního stupně.

Článek 29(1)(b) - Přezkumné řízení

Přezkum upravený v čl. 20 odst. 1 nařízení má formu řízení o zrušení konečného rozhodnutí zahájeného na žádost strany, která je v prodlení (článek 501 a násl. občanského soudního řádu, zákon č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000). Přezkum upravený v čl. 20 odst. 2 může být zahájen podáním návrhu na zrušení soudních aktů (článek 238 a násl. ústavního zákona o soudní moci, zákon č. 6/1985 ze dne 1. července 1985). V obou případech jsou příslušné soudy prvního stupně.

Článek 29(1)(c) - Prostředky komunikace

Formulář žádosti lze podat osobně, doručit poštou nebo zaslat faxem.

Článek 29(1)(d) – Přípustné jazyky

Španělština.

Poslední aktualizace: 22/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.