Evropski plačilni nalog

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Sodišča prve stopnje.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne proučitve, ki ga določa člen 20(1) Uredbe se izvaja s postopkom razveljavitve končne odločbe na predlog stranke, ki ni izpolnila svojih obveznosti (člen 501 in naslednji zakona o pravdnem postopku, Zakon 1/2000 z dne 7. januarja 2000). Postopek ponovne proučitve, ki ga določa člen 20(2) se lahko izvede z vložitvijo zahtevka za razveljavitev sodnih aktov (člen 238 in naslednji sistemskega zakona o sodstvu, Zakon 6/1985 z dne 1. julija 1985). V obeh primerih so pristojna sodišče prve stopnje.

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Obrazec zahtevka se lahko vloži neposredno, po pošti ali po telefaksu.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Španski.

Zadnja posodobitev: 22/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.