Europski platni nalog

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Prvostupanjski sudovi.

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Preispitivanje iz članka 20. stavka 1. Uredbe provodi se poništenjem pravomoćnih odluka na zahtjev stranke koja se oglušila (čl. 501. i dalje Zakonika o parničnom postupku, Zakon br. 1/2000 od 7. siječnja 2000.). Preispitivanje iz članka 20. stavka 2. može se provesti putem zahtjeva za ništetnost sudskih akata (članak 238. i dalje Organskog zakona o sudstvu, Zakon br. 6/1985 od 1. srpnja 1985.). U oba je slučaja nadležan prvostupanjski sud.

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjev se može podnijeti osobno, poštom ili telefaksom.

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

Španjolski.

Posljednji put ažurirano: 26/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.