Europski platni nalog

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Švedska

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos

Članak 29. stavak 1. točka (a) – Nadležni sudovi

Zahtjeve za europski platni nalog podnesene u Švedskoj ispituje Švedska uprava za izvršenje (Kronofogdemyndigheten) (članak 2. Zakona o europskom platnom nalogu).

Članak 29. stavak 1. točka (b) – Postupak preispitivanja

Zahtjeve za preispitivanje ispituje žalbeni sud (hovrätt) (članak 13. Zakona o europskom platnom nalogu). Ako se zahtjev odobri, žalbeni sud istodobno odlučuje da preispitivanje provodi Švedska uprava za izvršenje.

Za više informacija o tim pitanjima obratite se Švedskoj upravi za izvršenje (http://www.kronofogden.se/4.7856a2b411550b99fb7800086822.html).

Članak 29. stavak 1. točka (c) – Komunikacijska sredstva

Zahtjevi za europski platni nalog u načelu se podnose u papirnatom obliku. Švedska uprava za izvršenje može odlučiti da se zahtjevi podnose putem medija koji omogućuje automatsku obradu podataka (članak 4. Uredbe o europskom platnom nalogu).

Članak 29. stavak 1. točka (d) – Prihvaćeni jezici

U slučaju da se u Švedskoj predaje zahtjev za izvršenje europskih platnih naloga koji su proglašeni izvršivima u drugoj državi članici, platni nalog mora biti preveden na švedski ili engleski (članak 10. Uredbe o europskom platnom nalogu).

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.