Europski platni nalog

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1896/2006

Opće informacije

Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog vjerovnicima se omogućava povrat nespornih građanskih i trgovačkih tražbina u skladu s jedinstvenim postupkom koji funkcionira na temelju standardnih obrazaca.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Postupak ne zahtijeva prisutnost pred sudom. Tužitelj treba samo podnijeti zahtjev, nakon čega će se postupak samostalno odvijati. Od tužitelja se ne zahtijevaju nikakve dodatne formalnosti ili intervencije.

Uredbom se predviđa sedam standardnih obrazaca.

Ako niste sigurni može li se za vaš spor upotrijebiti europski platni nalog ili europski postupak za sporove male vrijednosti, u donošenju te odluke može vam pomoći „čarobnjak” na stranici Internetski obrasci.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Uredaba te alat za ispunjavanje obrazaca koji je prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment  PDF (5809 Kb) en

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Europski prekogranični postupci – europski platni nalog


*obvezan unos
Posljednji put ažurirano: 01/04/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.