Európai fizetési meghagyás

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A belga igazságügyi törvénykönyv szerint (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok az ügy helye és tárgya függvényében a következők: a békebíróság (juge de paix/vrederechter), az elsőfokú bíróság (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), a kereskedelmi bíróság (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) és a munkaügyi bíróság (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A körülményektől függően több lehetőség áll a határozat felülvizsgálatát igénylő fél számára:

– Először, az igazságügyi kódex 1051. cikke úgy rendelkezik, hogy a ténybeli és jogi kérdésben történő fellebbezést (appel/hoger beroep) az ítélet kézbesítését – vagy egyes esetekben a kódex 792. cikke második és harmadik bekezdése értelmében az ítéletről tett értesítést – követő egy hónapon belül lehet benyújtani. Ez a felek eljárásbeli jelenlététől függetlenül alkalmazandó.

– Másodszor, az igazságügyi kódex 1048. cikke úgy rendelkezik, hogy amennyiben az ítéletet az egyik fél távollétében hozták, kifogás (opposition/oppositie) nyújtható be hasonlóképpen az ítélet kézbesítését – vagy egyes esetekben a kódex 792. cikke második és harmadik bekezdése értelmében az ítéletről tett értesítést – követő egy hónapon belül.

– Amennyiben e jogorvoslatok egyike sem vehető már igénybe egy polgári bíróság (vagy egy, az előtte folyamatban lévő ügy polgári jogi vonzatairól ítélkező büntetőbíróság) ítélete ellen, az érintett fél bizonyos körülmények között rendkívüli felülvizsgálati kérelmet (requête civile/herroeping van het gewijsde) nyújthat be a kódex 1133. cikke alapján, az ítéletről való tudomásszerzést követő hat hónapon belül, az ítélet hatályon kívül helyezése céljából.

A fellebbezésre, kifogásra és rendkívüli felülvizsgálati kérelemre vonatkozó, fent meghatározott határidők nem vonatkoznak a következőkre:

– a szupranacionális és a nemzetközi jog kötelező erejű rendelkezéseiben rögzített határidők;

– az igazságügyi kódex 50. cikkének rendelkezése, miszerint a jogvesztő határidő jogszabályban rögzített meghatározott körülmények esetén meghosszabbítható;

– a belga Semmítőszék által több ízben megerősített általános jogelv alkalmazásának lehetősége, miszerint a cselekvés megtételére nyitva álló idő azon fél érdekében meghosszabbodik, akit force majeure akadályozott meg a cselekvés megtételében.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A belga bíróságok által a rendelet céljaiból elfogadott és számukra elérhető kommunikációs módok a következők: az I. melléklet „A” formanyomtatvány kérelme közvetlenül nyújtható be az igazoló okiratokkal a hatáskörrel rendelkező bíróság nyilvántartójában; vagy ugyanezen formanyomtatvány az igazoló okiratokkal együtt ajánlott küldeményként küldhető meg a bíróságnak.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja céljából Belgium nem fogad el más nyelveket, csak a belga nemzeti jogban meghatározott végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelvet vagy nyelveket.

Utolsó frissítés: 28/07/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.