Európai fizetési meghagyás

Bulgária

Tartalomszolgáltató:
Bulgária

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Bulgária

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


*kötelező választás

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az adós állandó címe vagy bejegyzett címe, vagy a végrehajtás helye alapján joghatósággal rendelkező regionális bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 625. cikkének (1) bekezdése).

Amennyiben lehetőség van vitatni az ügyet, a kötelezett legkésőbb a beadvány elleni ellentmondás benyújtási határidejéig megtámadhatja a területi joghatóságot (a polgári perrendtartás 625. cikkének (2) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Erre az eljárásra a polgári perrendtartás 626a. cikke alkalmazandó:

626a. cikk (1) A kötelezett az 1896/2006/EK rendelet 20. cikkében szabályozott feltételek és eljárás szerint kérelmezheti az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatát a hatáskörrel rendelkező fellebbviteli bíróság előtt.

(2) A felülvizsgálat iránti kérelmet attól a naptól számított 30 napon belül kell benyújtani, amikor a kötelezett ténylegesen megismerte a meghagyás tartalmát vagy megszűntek a rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott körülmények.

(3) A bíróság megküldi a kérelem egy példányát a másik félnek, aki arra a kérelem kézhezvételétől számított egy héten belül válaszolhat.

(4) A kérelmet zárt ülésen vizsgálják meg. A bíróság nyilvános ülésen is megvizsgálhatja a kérelmet, amennyiben azt helyénvalónak tartja.

(5) A bíróság határozatával szemben nincs helye jogorvoslatnak.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

Az európai fizetési meghagyással kapcsolatos közléseket bíróság tisztviselő útján, postai úton vagy futárszolgálaton keresztül, tértivevénnyel ellátott ajánlott levélküldeményként kézbesítik. Amennyiben a kézbesítés helyén nem található bíróság, a kézbesítés iránt a helyi önkormányzat vagy a polgármester is intézkedhet (a polgári perrendtartás 42. cikkének (1) bekezdése).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A Bolgár Köztársaság az európai fizetési meghagyást annak bolgár fordításával együtt fogadja el.

Utolsó frissítés: 27/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.