Európai fizetési meghagyás

Csehország

Tartalomszolgáltató:
Csehország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Csehország

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


*kötelező választás

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A Cseh Köztársaságban az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság meghatározására vonatkozó szabályokat a 99/1963. sz. törvény (a polgári perrendtartás) polgári jogi ügyekben a hatáskörre és illetékességre vonatkozó általános jogi rendelkezések határozzák meg.

A hatáskört a polgári perrendtartás 9–12. szakaszai, az illetékességet pedig a 84–89a. szakaszai szabályozzák.

A várható ügytípusokra tekintettel a hatáskörrel rendelkező bíróságok főszabály szerint a kerületi bíróságok, míg az illetékesség meghatározására vonatkozó kritérium főszabály szerint az alperes lakóhelye/székhelye lesz.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A felülvizsgálati eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az elsőfokú ítéletet meghozó bíróság lesz.

Ennek a bíróságnak a rendelet 20. cikkét közvetlenül kell alkalmaznia. A felülvizsgálati kérelmet elutasító határozatokkal szemben fellebbezésnek helye van.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A polgári perrendtartás 42. szakaszának megfelelően a következő kommunikációs eszközök elfogadottak:

a) fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mail az elektronikus aláírásokról szóló, módosított 227/2000. sz. törvénynek megfelelően;

b) e-mail fokozott biztonságú elektronikus aláírás nélkül;

c) fax.

A b) és c) pontban hivatkozott módon benyújtott kérelmeket három napon belül követnie kell az eredeti formanyomtatványok benyújtásának, amelynek elmulasztása azzal jár, hogy a bíróság a beadványokat nem veszi figyelembe.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A Cseh Köztársaság kizárólag a cseh nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 11/12/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.