Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Európai fizetési meghagyás

Anglia és Wales

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Egyesült Királyság

Anglia és Wales

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


*kötelező választás

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Angliában és Walesben az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróság(ok) a megyei bíróság és a felsőbíróság (High Court of Justice).

A megyei bíróságok hatásköre teljes mértékben törvényben szabályozott, és a polgári jog csaknem egészére kiterjed. A polgári jog tekintetében általános hatáskörük nagymértékben megegyezik a felsőbíróság hatáskörével, de a személyi sérülések miatti, 50 000 angol fontnál kisebb értékű követelésekkel, valamint a 15 000 angol fontnál kisebb értékű pénzkövetelésekkel kapcsolatos eljárásokat a megyei bíróságon kell megindítani. További részletek a Legfelsőbb Bíróság és a megyei bíróságok hatásköréről szóló (módosított) 1991. évi rendeletben találhatók. Számos jogszabály kizárólagos hatáskörrel ruházza fel a megyei bíróságokat – például a fogyasztói hitelekről szóló 1974. évi törvény hatálya alá tartozó szinte valamennyi ügyben, valamint a jelzáloghitel-nyújtók és a bérbeadók legtöbb keresetét illetően.

A keresetet bármely angliai és walesi járási bíróságon be lehet nyújtani. Az összes megyei bíróság címe és a felsőbíróság részletes ismertetése megtalálható a Bírósági Szolgálat honlapján.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Angliában és Walesben a 20. cikk szerinti felülvizsgálat iránti kérelmet a polgári perrendtartás 23. részének megfelelően az európai fizetési meghagyást kibocsátó illetékes bírósághoz kell benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az angliai és walesi bíróságok az európai fizetési meghagyás kibocsátása céljából a kommunikációs eszközök közül a postai utat fogadják el (mivel az eljárás megindításához bírósági illetéket kell fizetni). Jelenleg vizsgálják, legyen-e lehetőség a jövőben a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására is. A későbbi iratokat azonban – ideértve az esetleges ellentmondásokat is – postai úton, faxon vagy e-mailben is meg lehet küldeni a bíróságnak a polgári perrendtartás 5.5. részének és a gyakorlati útmutatónak megfelelően, amelyek a dokumentumok benyújtására és bíróság részére történő megküldésére vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott hivatalos nyelv az angol.

Utolsó frissítés: 11/06/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.