Európai fizetési meghagyás

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok a polgári ügyekben első fokon eljáró járásbíróságok vagy városi bíróságok (rajona (pilsētas) tiesas). A kérelmet főszabály szerint az alperes bejelentett lakóhelye (deklarētā dzīvesvieta) alapján illetékes járásbírósághoz vagy városi bírósághoz, vagy – ha az alperes nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel – az alperes lakcíme (dzīvesvietas adrese) vagy bejegyzett székhelye (juridiskā adrese) szerinti bírósághoz kell benyújtani. A bíróságok listája itt érhető el.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A polgári perrendtartás 485.1 szakasza (1) bekezdésének 1) pontja értelmében a járásbíróság vagy a városi bíróság által kibocsátott európai fizetési meghagyás felülvizsgálata iránt az illetékes regionális bírósághoz (abgabaltiesa) lehet kérelmet benyújtani. Polgári ügyekkel öt regionális bíróság foglalkozik. Egy-egy regionális bíróság hatáskörébe több járásbíróság vagy városi bíróság illetékességi területe tartozik. A bíróságok listája itt érhető el.

A fizetési meghagyás felülvizsgálata iránti kérelmet attól a naptól számított 45 napon belül kell benyújtani, amikor az érdekelt személy tudomást szerez az e szakasz első bekezdésében hivatkozott európai uniós jogszabályok alapján történő felülvizsgálatot megalapozó körülményekről.

Az a kérelem, amely nem jelöli meg a rendelet szerinti felülvizsgálat alapjául szolgáló indokokat, nem elfogadható, és visszaküldésre kerül a kérelmezőnek. A bíróság elutasítja az ügy felülvizsgálat keretében kért újbóli vizsgálatát, kivéve, ha úgy tűnik, hogy a határozat felülvizsgálatát megváltozott körülmények alapján kérik. A bíróság e tárgyban hozott határozatával szemben kifogást (blakus sūdzība) lehet benyújtani.

A fizetési meghagyás felülvizsgálata írásbeli eljárás keretében történik. Ha a kérelem elbírálása során a regionális bíróság megállapítja, hogy a végzés felülvizsgálatának feltételei teljesültek, a megtámadott határozatot teljes egészében megsemmisíti, és az ügyet ismételt elbírálásra visszautalja az elsőfokú bíróság elé.

Ha a regionális bíróság megállapítja, hogy a kérelemben hivatkozott jogalapok nem indokolják a végzés felülvizsgálatát, elutasítja a kérelmet. A bíróság határozatával szemben kifogást lehet benyújtani. Az ilyen típusú kifogások benyújtására és vizsgálatára vonatkozó eljárást a polgári perrendtartás 55. fejezete szabályozza. A polgári perrendtartás angol nyelvű fordítása elérhető itt:

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A papíralapú dokumentumokat postai úton vagy személyesen kell benyújtani a bírósághoz. A bírósághoz elektronikusan is be lehet nyújtani a dokumentumokat, az e-lietas portāls portálon keresztül, vagy a bíróság elektronikus levelezési címére történő megküldéssel. Az elektronikus úton benyújtott dokumentumokat Lettországban elismert, biztonságos elektronikus aláírással kell ellátni (a 910/2014/EU rendelet 3. cikkének (12) bekezdése szerinti minősített elektronikus aláírás).

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

Az európai fizetési meghagyást lett nyelven kell elkészíteni, vagy arra lefordítani.

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.