Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Európai fizetési meghagyás

Észak-Írország

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

Észak-Írországban a bírósági eljárást az 1980. évi észak-írországi igazságszolgáltatási szabályzat és az 1981. évi észak-írországi megyei bírósági szabályzat szabályozza. A szabályokat az igazságszolgáltatásról szóló, 1978. évi észak-írországi törvény tartalmazza.


29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Észak-Írországban az európai fizetési meghagyás kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróság a felsőbíróság (High Court of Justice).

A körzeti megyei bíróságok hatásköre teljes körűen jogszabályban szabályozott, azt a körzeti megyei bíróságokról szóló 1980. évi észak-írországi rendelet részletezi. Ezért – a rendelet esetleges módosításától függően – a rendelet hatálya alá eső eljárások nem a körzeti megyei bíróság jogszabályban szabályozott hatáskörébe tartoznak, hanem a felsőbíróság általános hatáskörébe az eljárások perértékétől függetlenül.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 20. cikk értelmében felülvizsgálat iránti kérelmet Észak-Írországban a felsőbírósághoz kell benyújtani az 1980. évi észak-írországi igazságszolgáltatási szabályzat 71. rendeletének IV. részével összhangban.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az észak-írországi bíróságok az európai fizetési meghagyás kibocsátása céljából a kommunikációs eszközök közül a postai utat fogadják el (mivel az eljárás megindításához bírósági illetéket kell fizetni). A jövőben megfontolás tárgyát képezheti, hogy legyen-e lehetőség a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására is. Ezzel szemben az európai fizetési meghagyásos eljárás keretében benyújtott egyéb dokumentumokat – ideértve az ellentmondást is – az 1980. évi észak-írországi igazságszolgáltatási szabályzat 71. rendeletének 39. szabálya értelmében postai úton, faxon vagy e-mailben is meg lehet küldeni a felsőbíróságnak, amennyiben ilyen technikai lehetőség fennáll. Ezen eljárásokban a kérelmet és más dokumentumokat személyesen is be lehet nyújtani a felsőbírósághoz.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadott hivatalos nyelv az angol.

Utolsó frissítés: 14/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.