Európai fizetési meghagyás

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A hatáskörrel rendelkező bíróságok a járásbíróságok (sądy rejonowe) és a regionális bíróságok (sądy okręgowe), ezek területi és tárgyi illetékességét a polgári perrendtartásról szóló, 1964. november 17-i törvény (Kodeks postępowania cywilnego) (Hivatalos Lap 2014., módosított 101. tétel) határozza meg. A tárgyi illetékességet a polgári perrendtartás 50516cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 16., 17. és 461(11) cikke, a területi illetékességet pedig 50516 cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 27–46., valamint 461(1). cikke határozza meg.

A rendelet 22. cikke szerinti (a végrehajtás megtagadása) megtagadás iránti kérelmeket a polgári perrendtartás 115323 cikkének (1) bekezdése értelmében az adós lakóhelye vagy székhelye szerinti regionális bírósághoz kell benyújtani, vagy, ha ilyen bíróság nincs, ahhoz a regionális bírósághoz, amelynek illetékességi területén a végrehajtás folytatni kell vagy az már folyamatban van. A polgári perrendtartás 115323 cikkének (3) bekezdése értelmében a kérelmezőnek a bíróság által megállapított határidőn belül lehetősége van kifejteni az üggyel kapcsolatos álláspontját.

A rendelet 23. cikkének megfelelően (a végrehajtás felfüggesztése vagy korlátozása) az illetékes járásbíróság az adós kérelmére, a polgári perrendtartás 115320 cikkének (1) bekezdése alapján felfüggesztheti az európai fizetési meghagyás alapján folyamatban lévő végrehajtási eljárást. Szintén az adós kérelmére e bíróság a végrehajtási eljárást biztosítási intézkedésekre korlátozhatja, vagy a végrehajtást megfelelő biztosíték nyújtásától teheti függővé.

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet 20. cikke (1) bekezdésének megfelelően az adós védelme abban nyilvánul meg, hogy a bíróság módosítja az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás benyújtására nyitva álló határidőt. Ezt a területet a polgári perrendtartásról szóló törvény Első része VI. címének 5. fejezete szabályozza (A határidők be nem tartása és azok módosításának szabályai) (167–172. cikk). E rendelkezések értelmében a határidő módosítása iránti kérelmet írásban, a mulasztás okának megszűnésétől számított egy héten belül kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amely az eljárásra illetékes volt. Az írásbeli kérelemben meg kell jelölni a kérelmet alátámasztó okokat. A határidőmódosítás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a félnek el kell végeznie az európai fizetési meghagyás felülvizsgálata iránti kérelem előterjesztésére irányuló eljárási cselekményeket is. A határidő elmulasztásától számított egy év eltelte után határidőmódosításra csak kivételes esetben van lehetőség. Főszabály szerint a határidőmódosítás iránti kérelem benyújtásának az eljárás folytatása vagy a végrehajtás tekintetében nincs felfüggesztő hatálya.

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének tekintetében a polgári perrendtartás 50520 cikkének rendelkezései alkalmazandók. A kérelemnek meg kell felelnie az írásbeli beadványokra vonatkozó előírásoknak és meg kell jelölni benne az európai fizetési meghagyás megsemmisítésének indokait. A megsemmisítés iránti kérelem elbírálására az a bíróság rendelkezik hatáskörrel, amely a fizetési meghagyást kibocsátotta. Az európai fizetési meghagyás megsemmisítése előtt a bíróság a kérelmezőt meghallgatja vagy írásbeli nyilatkozattételre hívja fel.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, vagy ilyen eljárásban egyéb kérelem csak írásban terjeszthető elő. A dokumentumokat az illetékes bírósághoz személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A 21. cikk (2) bekezdése b) pontja szerinti elfogadott nyelv a lengyel.

Utolsó frissítés: 27/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.