Európai fizetési meghagyás

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Határokon átnyúló európai eljárások – Európai fizetési meghagyás


*kötelező választás

29. cikk (1) bekezdés a) pont - Hatáskörrel rendelkező bíróságok

A polgári peres eljárásokról szóló törvénykönyv (Civilný sporový poriadok, 160/2015. sz. törvény) 12. szakasza értelmében az illetékes bíróságok a járásbíróságok (okresné súdy) és a Pozsony IV. Városi Bíróság (Mestský súd Bratislava IV).

29. cikk (1) bekezdés b) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 29. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a polgári peres eljárásokról szóló törvénykönyv 398. szakasza szerint rendkívüli jogorvoslatra az első fokon eljárt bírósághoz, azaz a járásbírósághoz (okresný súd), vagy a városi bírósághoz (mestský súd) benyújtott perújrafelvételi kérelem (žaloba o obnovu konania) útján van lehetőség.

29. cikk (1) bekezdés c) pont - Kommunikációs eszközök

A polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 125. szakasza értelmében a keresetindításra írásban vagy elektronikus úton kerülhet sor. Az elektronikus meghatalmazással benyújtott keresetet 10 napon belül papírformában vagy tanúsított elektronikus formátumban újra be kell nyújtani, ellenkező esetben nem veszik figyelembe azt. A bíróság nem kéri a kereset újbóli benyújtását.

29. cikk (1) bekezdés d) pont - Használható nyelvek

A rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja alkalmazásában az elfogadott nyelv a szlovák.

Utolsó frissítés: 09/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.