Europos mokėjimo įsakymas

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Dėl prašymų išduoti Europos mokėjimo įsakymą jurisdikciją turi tik Vienos komercinis teismas (Austrijos civilinio proceso kodekso 252 straipsnio 2 dalis).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Procedūriniu požiūriu prašymai peržiūrėti įsakymą remiantis 20 straipsnio 1 ir 2 dalimis laikomi restitutio in integrum prašymais. Tačiau sprendimą, kuriuo patenkinamas prašymas pagal 2 dalį, galima skųsti apeliacine tvarka (Austrijos civilinio proceso kodekso 252 straipsnio 5 dalis).

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Bylose dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo dokumentai pateikiami popierine arba elektronine forma naudojantis internetine elektronine teisingumo sistema (WebERV). Iš esmės elektronine teisingumo sistema gali naudotis visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Techniniai reikalavimai yra speciali programinė įranga ir perduodančiosios agentūros paslaugos. Naujausią perduodančiųjų agentūrų sąrašą galima rasti adresu http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Dokumentų negalima siųsti faksu arba elektroniniu paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina kalba yra vokiečių kalba.

Austrijos piliečiai ir valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys, gali naudoti ne tik vokiečių, bet ir vengrų (Oberpulendorfo ir Obervarto apylinkių teismuose), slovėnų (Ferlacho, Eizenkapelio ir Bleiburgo apylinkių teismuose) ir kroatų (Eizenštato, Giusingo, Matersburgo, Nòizydlio prie Ẽžero, Oberpulendorfo ir Obervarto apylinkių teismuose) kalbas.

Paskutinis naujinimas: 17/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.