Europos mokėjimo įsakymas

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Belgija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Pagal Belgijos teismų kodeksą (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) jurisdikcija išduoti Europos mokėjimo įsakymą, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo vietą ir dalyką, priklauso taikos teisėjui (juge de paix/vrederechter), pirmosios instancijos teismui (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), komercinių bylų teismui (tribunal de l’entreprise/ondernemingsrechtbank) arba darbo bylų teismui (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Pagal Belgijos teisę, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, galima pasinaudoti įvairiais teismo sprendimo apskundimo būdais siekiant teisminės peržiūros:

– pirma, pagal Teismų kodekso 1051 str. dėl teismo sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą per mėnesį nuo jo įteikimo dienos, arba, tam tikrose bylose, nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 str. 2 ir 3 dalis dienos. Tai taikoma tiek dalyvaujant šalims priimtiems teismo sprendimams, tiek teismo sprendimams, priimtiems už akių;

– antra, pagal Teismų kodekso 1048 str. per mėnesį nuo teismo sprendimo, priimto už akių, įteikimo dienos arba, tam tikrose bylose, nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 str. 2 ir 3 dalis dienos galima pareikšti prieštaravimą (opposition au jugement).

– jeigu civilinių bylų teismas jau priėmė sprendimą byloje ir jis įsiteisėjo (arba baudžiamųjų bylų teismas priėmė sprendimą dėl civilinės atsakomybės ir jis įsiteisėjo), pagal Teismų kodekso 1133 str. tam tikromis aplinkybėmis per 6 mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą bylos šalis gali pateikti civilinį ieškinį, siekdama panaikinti minėtą sprendimą.

Taikomi šie terminai, nustatyti pirmiau minėto apeliacinio skundo pateikimui, prieštaravimo pareiškimui arba civilinio ieškinio patikimui:

– terminai, nustatyti viršvalstybinės ir tarptautinės teisės normomis;

– Teismų kodekso 50 straipsnio nuostata, leidžianti pratęsti tam tikrais įstatymu nustatytais atvejais senaties terminą;

– galimybė taikyti bendrąjį teisės principą, daugeliu atveju patvirtinta Belgijos kasacinio teismo (Cour de Cassation), leidžianti pratęsti veiksmo atlikimo terminą šaliai, kuriai jį laiku atlikti sutrukdė force majeure aplinkybės.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal reglamentą Belgijos teismai gali naudotis dviem susirašinėjimo būdais: kompetentingo teismo kanceliarijai pateikiant tiesiogiai A tipo paraišką pagal I priedą kartu su lydimaisiais dokumentais arba tokią paraišką ir lydimuosius dokumentus kompetentingam teismui atsiunčiant registruotu paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Taikant 21 straipsnio 2 dalies b punktą, Belgija nepripažįsta kitų kalbų, išskyrus oficialiąją kalbą arba teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo vietos kalbą pagal Belgijos teisę.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.