Europos mokėjimo įsakymas

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Išimtinę jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo ir pripažinti jį vykdytinu turi šis teismas:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

Faksas: + 385 1 4920-871

E. paštas:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Interneto svetainė:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Zagrebo komercinių bylų teismas priima sprendimą dėl apeliacinių skundų, kuriais prašoma peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymą. Šio teismo sprendimas neskundžiamas.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Formos, kiti prašymai ar pareiškimai turi būti pateikiami raštu, faksu arba el. paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Prie Europos mokėjimo įsakymo turi būti pridėtas vertimas į kroatų kalbą, patvirtintas įgalioto asmens.

Paskutinis naujinimas: 13/09/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.