Europos mokėjimo įsakymas

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Jurisdikciją turi visi Kipro Respublikos pirmosios instancijos teismai, veikiantys keturiose Kipro Respublikos teisinės valstybės kontroliuojamose administracinėse apskrityse: Nikosijos, Lemeso, Larnakos-Amochosto ir Pafoso. Teisėjų jurisdikcija nustatyta Teismų įstatymu (14/60) ir atitinka teisėjų hierarchiją: apskrities teisėjas, vyriausiasis apskrities teisėjas ir apskrities teismo pirmininkas.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros procedūra numatyta Civilinio proceso teisės aktuose. Iš esmės procedūra paremta ginčo šalių raštu pateikta medžiaga. Išimtiniais atvejais ir kai teismas mano esant reikalinga, gali būti atsižvelgta ne tik į raštu pateiktą medžiagą ir priesaikos deklaraciją, bet ir į žodinius parodymus. Jurisdikciją turi a punkte minėti teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonės, kurios priimtinos taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą ir kuriomis gali naudotis teismai: asmeniškai pateiktas užregistruotas prašymas, paštu arba kitomis ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu) nusiųstas prašymas.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Teismuose priimtina kalba – graikų. Tačiau taikant Reglamentą priimtina ir anglų kalba, kuri Kipre taip pat vartojama.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.