Europos mokėjimo įsakymas

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Čekijoje nustatant, kurie teismai turi jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą, taikomos bendrosios teisės nuostatos, reglamentuojančios jurisdikciją civilinėse bylose, nustatytos Čekijos Įstatyme Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodeksas).

Dalykinę jurisdikciją reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 9–12 straipsniai, o teritorinę jurisdikciją – 84–89a straipsniai.

Atsižvelgiant į numatytą bylos rūšį, dalykinę jurisdikciją paprastai turi apylinkės teismai, o nustatant teritorinę jurisdikciją paprastai vadovaujamasi atsakovo gyvenamosios vietos ar registruotos būstinės vietos kriterijumi.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Teismas, turintis jurisdikciją atlikti teismo sprendimo peržiūrą, yra teismas, priėmęs sprendimą pirmąja instancija.

Kompetentingas teismas turi taikyti reglamento 20 straipsnį tiesiogiai. Sprendimas atmesti peržiūros prašymą gali būti skundžiamas.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal Civilinio proceso kodekso 42 straipsnį leidžiama naudoti šias ryšio priemones:

a) elektroninį paštą naudojant pažangųjį elektroninį parašą pagal Elektroninių parašų įstatymą Nr. 227/2000 (su paskutiniais pakeitimais);

b) elektroninį paštą nenaudojant pažangiojo elektroninio parašo;

c) faksą.

Jeigu dokumentai pateikti b ir c punktuose nurodytomis priemonėmis, per tris dienas turi būti pateikiami originalūs formų egzemplioriai, priešingu atveju dokumentai nebus nagrinėjami.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Čekijoje priimtina tik čekų kalba.

Paskutinis naujinimas: 11/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.