Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymas

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Anglijoje ir Velse jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi grafystės teismas (county court) ir Aukštasis Teisingumo Teismas (High Court of Justice).

Grafysčių teismų jurisdikciją reglamentuoja tik įstatymai, ir ši jurisdikcija apima beveik visą civilinės teisės sritį. Bendroji grafystės teismo jurisdikcija civilinėse bylose paprastai konkuruoja su Aukštojo teisingumo teismo jurisdikcija, išskyrus ieškinius dėl asmens sužalojimo, kurių suma neviršija 50 000 svarų sterlingų, ir piniginius reikalavimus iki 15 000 svarų sterlingų, kurie turi būti pateikiami grafystės teismui. Išsamesnę informaciją galima rasti 1991 m. Nutarime dėl Aukštojo teismo ir grafysčių teismų jurisdikcijos (su paskutiniais pakeitimais). Nemažai teisės aktų suteikia grafysčių teismams išimtinę jurisdikciją, pavyzdžiui, iš esmės visose bylose pagal 1974 m. Vartotojų kredito įstatymą (Consumer Credit Act 1974) ir daugumai hipotekos kreditorių bei nekilnojamo turto savininkų ieškinių.

Ieškinį galima pareikšti visuose Anglijos ir Velso grafystės teismuose. Teismo tarnybos svetainėje yra visų grafysčių teismų adresai ir informacija apie Aukštąjį teisingumo teismą

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Prašymas atlikti peržiūrą pagal 20 straipsnį Anglijoje ir Velse turi būti pateiktas Europos mokėjimo įsakymą išdavusiam kompetentingam teismui pagal Civilinio proceso taisyklių 23 dalį.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonės, kurias leidžia naudoti Anglijos ir Velso teismai, norint pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra paštas (nes norint pradėti procedūrą reikia sumokėti žyminį mokestį). Šiuo metu svarstoma, ar ieškinio formą bus galima pateikti elektroniniu būdu. Tačiau vėlesnius dokumentus, įskaitant visus prieštaravimo pareiškimus, bus leidžiama siųsti teismui paštu, faksu arba elektroniniu paštu pagal Civilinio proceso taisyklių 5.5 dalį ir Praktinius nurodymus, kuriuose nustatytos dokumentų pateikimo ir siuntimo teismui taisyklės.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 11/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.