Europos mokėjimo įsakymas

Estija

Turinį pateikė
Estija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Estijos apygardų teismų jurisdikcijai priklauso atlikti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Europos mokėjimo įsakymas gali būti užginčytas pateikus apeliacinį skundą pagal Civilinio proceso kodekso 4891 straipsnyje nurodytą procedūrą. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas mokėjimo įsakymą išdavusiam apygardos teismui. Dėl apeliacinio skundo priimtas sprendimas gali būti apskųstas apylinkės teismui, kuriam priklauso jurisdikcija.

Išimtiniais atvejais vienos iš bylos šalių prašymu, kai esama naujų įrodymų, remiantis Civilinio proceso kodekso 68 skyriuje numatyta procedūra Aukščiausiajam teismui taip pat galima pateikti prašymą peržiūrėti jau įsigaliojusį teismo sprendimą.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą leidžiama naudotis šiomis ryšio priemonėmis, kurias pripažįsta Estijos teismai: įteikimu į rankas, paštu, faksu ir elektroninio ryšio priemonėmis, laikantis Civilinio proceso kodekse nurodytų formos reikalavimų ir sąlygų. Smulkesnė informacija apie elektroninių dokumentų perdavimo teismams procedūrą ir dokumentų formos reikalavimus nurodyta Teisingumo ministerijos priimtame reglamente.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Remiantis Reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktu, Europos mokėjimo įsakymas vykdytinas Estijoje, jei jis išduotas estų arba anglų kalba, arba pateikiamas su vertimu į estų arba anglų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 17/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.