Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymas

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

Teismo procesui Gibraltare taikomos 1998 m. Civilinio proceso taisyklės (CPR) ir papildomi praktiniai nurodymai. Anglijoje ir Velse galiojančių Civilinio proceso taisyklių taikymas (su pakeitimais) numatytas 2000 m. Aukščiausiojo teismo nuostatuose.


29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Aukščiausiasis teismas turės jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą Gibraltare.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Prašymas peržiūrėti mokėjimo įsakymą pagal 20 straipsnį Gibraltare turi būti pateiktas pagal Civilinio proceso taisyklių 23 dalį.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Gibraltare priimami paštu atsiųsti prašymai pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą (dėl būtinybės rinkti teismo mokestį pradedant procesą).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina oficiali kalba – anglų.

Paskutinis naujinimas: 28/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.