Europos mokėjimo įsakymas

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Liuksemburgas

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Europos mokėjimo įsakymą išduoda:

1. apylinkės teismo (tribunal d'arrondissement) pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas, kai prašymo suma didesnė nei 15 000 EUR;

2. taikos teisėjas (juge de paix), kai prašymo suma mažesnė nei 15 000 EUR;

3. darbo teismo (tribunal du travail) pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas nepriklausomai nuo prašymo sumos, kai ginčai susiję su:

  • darbo sutartimis, amato besimokančiųjų darbo sutartimis ir papildomo pensijų draudimo sistemomis ir kyla tarp darbdavių ir darbuotojų, įskaitant ginčus, kilusius pasibaigus darbo sutarčiai;
  • 1999 m. birželio 8 d. įstatymo dėl papildomų pensijų draudimo sistemų V skyriuje numatytomis draudimo nuo nemokumo paslaugomis ir kyla tarp 21 straipsnyje nurodytos institucijos arba to paties įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytos gyvybės draudimo įstaigos ir darbuotojų, buvusių darbuotojų arba jų teises perėmusių asmenų.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Sprendimus dėl prieštaravimo ir peržiūros prašymus nagrinėti kompetentingi:

1. apylinkės teismas, jei Europos mokėjimo įsakymas buvo išduotas apylinkės teismo pirmininko arba jį pavaduojančio teisėjo;

2. vyriausias taikos teisėjas arba jį pavaduojantis taikos teisėjas, jei Europos mokėjimo įsakymas buvo išduotas taikos teisėjo;

3. darbo teismas, jei Europos mokėjimo įsakymas buvo išduotas darbo teismo pirmininko arba jį pavaduojančio teisėjo.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Liuksemburge pripažįstama ryšio priemonė – paštas.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Liuksemburge pripažįstamos prancūzų ir vokiečių kalbos.

Paskutinis naujinimas: 14/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.