Europos mokėjimo įsakymas

Malta

Turinį pateikė
Malta

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Civilinių bylų teismo Pirmieji rūmai – nuo 15,000 EUR

Magistratų teismas (Malta) – nuo 5,000 EUR iki 15,000 EUR

Nedidelių ieškinių teismas – iki 5,000 EUR

Magistratų teismas (Gocas) – ir aukštesniosios (nuo 15,000 EUR), ir žemesniosios jurisdikcijos (nuo 5,000 EUR iki 15,000 EUR) – yra kompetentingas nagrinėti visus reikalavimus, susijusius su asmenimis, kurių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Goco arba Kemunos saloje.

Visa korespondencija turi būti siunčiama šiuo adresu:

The Registrar,

(Kompetentingo teismo pavadinimas)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Goco teismams skirta korespondencija turėtų būti siunčiama šiuo adresu:

The Registrar

(Kompetentingo teismo pavadinimas)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Civilinių bylų teismo Pirmieji rūmai

Magistratų teismas (Malta)

Nedidelių ieškinių teismas

Ir aukštesniosios, ir žemesniosios jurisdikcijos magistratų teismas (Gocas)

Visa korespondencija turi būti siunčiama šiuo adresu:

The Registrar,

(Kompetentingo teismo pavadinimas)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Goco teismams skirta korespondencija turėtų būti siunčiama šiuo adresu:

The Registrar

(Kompetentingo teismo pavadinimas)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 20 straipsnyje nustatyta peržiūros procedūra

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymas ir kitos Reglamente (EB) Nr. 1896/2006 minimos formos pateikiamos kompetentingo teismo raštinėje arba siunčiamos paštu į kompetentingo teismo raštinę.

Atsakovas prašymą dėl peržiūros turi pateikti pats maltiečių kalba kompetentingo teismo raštinėje.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Maltiečių ir anglų kalbos.

Paskutinis naujinimas: 25/03/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.