Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymas

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Teismo procesą Šiaurės Airijoje reglamentuoja 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklės ir 1981 m. Šiaurės Airijos grafystės teismų taisyklės. Taisyklės parengtos įstatyminiu pagrindu pagal 1978 m. Šiaurės Airijos teismų aktą.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Šiaurės Airija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Teismas, kuris turi jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą Šiaurės Airijoje, yra Aukštasis teisingumo teismas (High Court of Justice).

Grafystės teismų jurisdikciją reglamentuoja tik įstatymai, ji apibrėžta 1980 m. Įsakyme dėl Šiaurės Airijos grafystės teismų. Todėl, kol šis įsakymas nepakeistas, laikoma, kad Reglamentu nustatytos procedūros grafystės teismų jurisdikcija neapima, o ši procedūra priskiriama Aukštojo teismo jurisdikcijai nepriklausomai nuo procedūros piniginės vertės.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Prašymas atlikti peržiūrą pagal 20 straipsnį Šiaurės Airijoje gali būti pateiktas Aukštajam teismui vadovaujantis 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklių 71 straipsnio IV dalimi.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonė, priimtina Šiaurės Airijos teismui, kai norima pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra paštas. Ateityje gali būti svarstoma galimybė pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis. Tačiau kiti pagal Europos mokėjimo įsakymo procedūrą teismui siunčiami dokumentai, įskaitant prieštaravimo pareiškimus, gali būti siunčiami teismui paštu, faksu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kai tai numatyta pagal 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklių 71 straipsnio 39 taisyklę. Prašymas ir kiti dokumentai šioje procedūroje taip pat gali būti įteikti teismui asmeniškai.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.