Europos mokėjimo įsakymas

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi Porto apylinkės teismo Centrinis civilinių bylų skyrius (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros procedūra yra nustatyta reglamento 20 straipsnyje, o jurisdikciją peržiūrėti prašymą turi Porto apylinkės teismo Centrinis civilinių bylų skyrius.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Su Europos mokėjimo įsakymo procedūra susijusi informacija gali būti perduodama šiais būdais:

i) pristatoma į teismo kanceliariją, pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 7 dalies a punktą;

ii) registruotu paštu, pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 7 dalies b punktą;

iii) faksu, pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 7 dalies c punktą.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina kalba yra portugalų.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.