Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Europos mokėjimo įsakymas

Škotija

Turinį pateikė
Škotija

Įprastą civilinį procesą Škotijoje iš esmės reglamentuoja 1993 m. nagrinėjimo bendra tvarka taisyklės (Ordinary Cause Rules 1993). Taisykles galima rasti Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos interneto svetainėje.

Taisyklės nustatytos antrinės teisės aktu, todėl siekiant įgyvendinti Reglamentą gali tekti jas iš dalies pakeisti antrinės teisės aktu. Taip pat reikės parengti atskirą taisyklių rinkinį.

Sesijų teismas (Court of Session) Sederunto aktu (Act of Sederunt) reglamentuoja ir nustato procedūrą ir praktiką, kurios turi būti laikomasi nagrinėjant civilines bylas apygardos teisme (sheriff court).


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Škotija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Teismas, kuris turi jurisdikciją išduoti Europos mokėjimo įsakymą Škotijoje, yra apygardos teismas (sheriff court). Visais atvejais bylą nagrinės apygardos teisėjas.

Ieškinys gali būti pareiškiamas bet kuriame Škotijos apygardos teisme. Visų apygardos teismų adresai pateikiami Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos interneto svetainėje.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Bet koks prašymas turi būti pateiktas apygardos teisėjui.

Prašymas dėl peržiūros pagal 20 straipsnio 1 dalį turi būti pateiktas pagal 2008 m. Sederunto akto (apygardos teismo Europos mokėjimo įsakymo procedūrinės taisyklės) 2 formą.

Prašymas dėl peržiūros pagal 20 straipsnio 2 dalį turi būti pateiktas pagal 2008 m. Sederunto akto (apygardos teismo Europos mokėjimo įsakymo procedūrinės taisyklės) 3 formą.

2 ir 3 formas galima parsisiųsti iš Škotijos bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų tarnybos interneto svetainės.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšio priemonė, priimtina Škotijos apygardos teismams, kai norima pradėti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, yra paštas (nes procesui pradėti reikia sumokėti žyminį mokestį). Šiuo metu svarstoma, ar ieškinio formą bus galima pateikti elektroniniu būdu. Paskesni dokumentai, įskaitant prieštaravimo pareiškimą, teismui taip pat gali būti siunčiami paštu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficiali priimtina kalba pagal 21 straipsnio 2 dalies b punktą yra anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 13/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.