Europos mokėjimo įsakymas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Pagal Ginčo tvarka nagrinėjamų bylų civilinio proceso kodekso (slovak. Civilný sporový poriadok) (Įstatymas Nr. 160/2015) 12 straipsnį kompetentingi teismai yra apylinkių teismai (slovak. okresné súdy) ir Bratislavos IV miesto teismas (slovak. Mestský súd Bratislava IV).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Pagal reglamento 29 straipsnio 1 dalies b punktą, laikantis Ginčo tvarka nagrinėjamų bylų civilinio proceso kodekso 398 straipsnio, galima rinktis išimtinę teisių gynimo priemonę ir šiuo tikslu kompetentingam pirmos instancijos sprendimą priėmusiam teismui, t. y. apylinkės teismui (slovak. okresný súd) arba miesto teismui (slovak. mestský súd), pateikti prašymą pradėti pakartotinį bylos nagrinėjimą (slovak. žaloba o obnovu konania).

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal Ginčo tvarka nagrinėjamų bylų civilinio proceso kodekso 125 straipsnį prašymą galima pateikti raštu ar elektroninėmis priemonėmis. Be elektroninio patvirtinimo pateiktas prašymas per 10 dienų turi būti pateikiamas raštu arba naudojant patvirtintą elektroninį formatą, antraip prašymas nenagrinėjamas. Teismas nenurodo, kad prašymą reikia pateikti iš naujo.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą priimtina kalba yra slovakų kalba.

Paskutinis naujinimas: 09/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.