Europos mokėjimo įsakymas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Apylinkės teismai.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Pagal reglamento 29 straipsnio 1 dalies b punktą, laikantis Ieškininės civilinės teisenos kodekso (Civilný sporový poriadok) 398 straipsnio galima rinktis išimtinę teisių gynimo priemonę ir šiuo tikslu kompetentingam pirmos instancijos sprendimą priėmusiam teismui, t. y. apylinkės teismui (okresný súd), pateikti prašymą peržiūrėti sprendimą (žaloba o obnovu konania)).

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal Ieškininės civilinės teisenos kodekso 125 straipsnį prašymą galima pateikti raštu ar elektroninėmis priemonėmis. Be elektroninio patvirtinimo pateiktas prašymas per 10 dienų turi būti pateikiamas raštu arba naudojant patvirtintą elektroninį formatą, antraip prašymas nenagrinėjamas. Teismas nenurodo, kad prašymą reikia pateikti iš naujo.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Pagal reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą pažymėjimas surašomas slovakų kalba.

Paskutinis naujinimas: 07/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.