Europos mokėjimo įsakymas

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos mokėjimo įsakymas


*būtina nurodyti

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Kompetentingi apylinkės teismai (okrajna sodišča) ir apygardos teismai (okrožna sodišča).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Atlikti peržiūrą ir taikyti reglamento 20 straipsnį kompetentingi apylinkės ir apygardos teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Ryšiai su teismu palaikomi paštu, elektroninėmis priemonėmis, naudojantis ryšių technologija, pristatant tiesiai į teismą arba pristatant per asmenį, kuris verčiasi profesionalia prašymų teikimo veikla (komercinis paslaugos teikėjas) (Civilinio proceso kodekso (toliau – ZPP) 105 straipsnio b punktas), Uradni List RS (UL RS; Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 73/07 – oficiali konsoliduota versija, 45/08 – Arbitražo įstatymas (ZArbit), 45/08, 111/08 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 57/09 – KT sprendimas, 12/10 – KT sprendimas, 50/10 – KT sprendimas, 107/10 – KT sprendimas, 75/12 – KT sprendimas, 40/13 – KT sprendimas, 92/13 – KT sprendimas, 10/14 – KT sprendimas ir 48/15 – KT sprendimas, 2007.8.13, p. 10425).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Oficialiosios kalbos – slovėnų kalba ir dvi nacionalinės mažumų kalbos, kurios yra oficialiai vartojamos teritorijų, kuriose šios mažumos gyvena, teismuose (ZPP 6 ir 104 straipsniai). Nacionalinės mažumų kalbos – italų ir vengrų.

Mišrių tautybių teritorijos yra apibrėžtos Savivaldybių ir savivaldybių ribų nustatymo įstatyme (UL RS, Nr. 108/06 – oficiali konsoliduota versija ir 9/11; toliau – ZUODNO). ZUODNO 5 straipsnyje nurodyta: „Remiantis šiuo įstatymu mišrių tautybių teritorijos yra teritorijos, apibrėžtos galiojančiuose Lendavos, HodošŠalovci, Moravske Toplicės, Koperio, Izolos ir Pirano savivaldybių įstatuose“.

Paskutinis naujinimas: 27/03/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.