Europos mokėjimo įsakymas

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Pirmosios instancijos teismai.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Reglamento 20 straipsnio 1 dalyje numatyta peržiūra atliekama taikant galutinių sprendimų panaikinimo procedūrą sprendimą užginčijusios šalies prašymu (Civilinio proceso kodekso 501 straipsnis et seq, 2000 m. sausio 7 d. įstatymas Nr. 1/2000). 20 straipsnio 2 dalyje numatyta peržiūra atliekama taikant teismo sprendimų panaikinimo procedūrą (Pagrindinio įstatymo dėl teismų sistemos 238 straipsnis et seq, 1985 m. liepos 1 d. įstatymas Nr. 6/1985). Abiem atvejais jurisdikciją turi pirmosios instancijos teismai.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Reikalavimo formą galima pateikti tiesiogiai, paštu arba faksu.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Ispanų.

Paskutinis naujinimas: 26/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.