Europos mokėjimo įsakymas

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Švedijoje pateiktus prašymus išduoti Europos mokėjimo įsakymą nagrinėja Švedijos vykdomoji institucija (Kronofogdemyndigheten) (Europos mokėjimo įsakymo procedūros akto 2 skyrius).

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros prašymus nagrinėja apeliacinis teismas (hovrätt) (Europos mokėjimo įsakymo procedūros akto 13 skyrius). Jei prašymas patenkinamas, apeliacinis teismas tuo pat metu nusprendžia, kad Švedijos vykdomoji institucija atliks pakartotinį vertinimą.

Dėl išsamesnės informacijos šiais klausimais kreipkitės į Švedijos vykdomąją instituciją (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Prašymai išduoti Europos mokėjimo įsakymą turi būti pateikiami popierine forma. Švedijos vykdomoji institucija gali nuspręsti, kad prašymai turi būti teikiami kitu būdu, kuris suteiktų galimybę automatiškai apdoroti duomenis (Europos mokėjimo įsakymo procedūros reglamento 4 skyrius).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Švedijoje prašomi vykdyti Europos mokėjimo įsakymai, paskelbti vykdytinais kitoje valstybėje narėje, turi būti išversti į švedų arba anglų kalbą (Europos mokėjimo įsakymo procedūros reglamento 10 skyrius).

Paskutinis naujinimas: 30/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.