Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas maksājuma rīkojums

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Parasto civilprocesu Skotijā galvenokārt regulē 1993. gada Parastās tiesvedības noteikumi (Ordinary Cause Rules 1993). Šie noteikumi pieejami Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietne.

Noteikumi ir izdoti ar tiesību aktu un tie, iespējams, jāgroza ar tiesību aktu, lai tos pielāgotu regulai. Nepieciešams būs arī atsevišķs noteikumu kopums.

Augstākā tiesa (Court of Session) regulē un nosaka procedūru un praksi, kas jāievēro visos civilprocesos šerifa tiesā (Sheriff Court) saskaņā ar Tiesu sēžu aktu (Act of Sederunt).


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Skotija

Eiropas pārrobežu procedūras - Eiropas maksājuma rīkojums


*jāaizpilda obligāti

29. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Kompetentās tiesas

Tiesa, kurai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, Skotijā ir šerifa tiesa (sheriff court). Visās lietās procedūru īsteno šerifs.

Pieteikumu var iesniegt jebkurā reģionālajā tiesā Skotijā. Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē ir atrodamas visu šerifa tiesu adreses.

29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pārskatīšanas procedūra

Visas prasības ir jāiesniedz šerifam.

Pieteikumu par pārskatīšanu saskaņā ar 20. panta 1. punktu iesniedz, izmantojot 2008. gada Tiesu sēžu akta (šerifa tiesas procedūras noteikumi attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu) 2. veidlapu.

Pieteikumu par pārskatīšanu saskaņā ar 20. panta 2. punktu iesniedz, izmantojot 2008. gada Tiesu sēžu akta (šerifa tiesas procedūras noteikumi attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu) 3. veidlapu.

2 un 3. veidlapu var lejupielādēt Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

29. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Saziņas līdzekļi

Saziņai ar šerifa tiesām Skotijā Eiropas maksājuma rīkojuma nolūkos var izmantot pasta sūtījumus (tādēļ, ka nepieciešams iekasēt tiesas nodevu par procesa sākšanu). Pašlaik tiek apsvērts, vai pieteikuma veidlapu varēs iesniegt elektroniski. Turpmākos dokumentus, tostarp paziņojumu par iebildumiem, var nosūtīt tiesai arī pa pastu.

29. panta 1. punkta d) apakšpunkts - Pieļaujamās valodas

Saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu oficiālā pieņemamā valoda ir angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 13/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.