L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

il-Kroazja

Proċeduri transfruntieri Ewropej - ordni ta' ħlas Ewropea


*input mandatarju

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Il-qorti bil-ġuriżdizzjoni biex tiddeċiedi dwar rikorsi għall-ħruġ u l-istħarriġ ġudizzjarju ta’ ordni ta’ ħlas Ewropea u għall-ħruġ ta’ konferma tal-eżegwibbiltà tagħha hija kwalunkwe qorti muniċipali (općinski sud), jew qorti kummerċjali (trgovački sud) f’każijiet li jikkonċernaw kwistjonijiet taħt il-ġuriżdizzjoni tal-qrati kummerċjali, skont id-domiċilju jew il-post ta’ residenza abitwali jew l-uffiċċju rreġistrat tal-intimat.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Il-qorti tiddeċiedi dwar rikorsi għall-istħarriġ ta’ ordni ta’ ħlas Ewropea. Id-deċiżjoni tal-qorti ma tistax tiġi appellata.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Formoli, applikazzjonijiet oħra, jew dikjarazzjonijiet għandhom jiġu mressqa bil-kitba, bil-faks, jew bil-posta elettronika.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

L-ordnijiet ta' ħlas Ewropej iridu jkunu akkumpanjati bi traduzzjoni għall-Kroat, ċertifikata minn persuna li hija awtorizzata tagħmel dan.

L-aħħar aġġornament: 04/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.