Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Ġibiltà

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġibiltà

Il-proċedura tal-Qorti f'Ġibiltà hija rregolata mis-Civil Procedure Rules 1998 (CPR), (ir-Regoli dwar il-Proċedura Ċivili 1998 (CPR)), flimkien mad-Direzzjonijiet Supplimentari. Din l-applikazzjoni tar-Regoli tal-Proċedura Ċivili applikati fl-Ingilterra u Wales (b'emendi) hija prevista fir-Regoli tal-Qorti Suprema tas-sena 2000.


L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Il-qorti li se jkollha ġuriżdizzjoni li toħroġ ordni ta’ ħlas Ewropew f'Ġibiltà hija l-Qorti Suprema.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Applikazzjoni għal reviżjoni taħt l-Artikolu 20 f'Ġibiltà trid issir skont il-Parti 23 tas-Civil Procedure Rules.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Il-mezz ta' komunikazzjoni aċċettabbli f'Ġibiltà għall-finijiet tal-bidu tal-ordni ta’ ħlas Ewropew għandha tkun il-posta (minħabba l-ħtieġa ta' tariffa tal-qorti marbuta mal-ħruġ tal-proċess).

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Il-lingwa uffiċjali aċċettabli skont l-Artikolu 21(2)(b) hija l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 28/10/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.