L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Ungerija

Il-kontenut ipprovdut minn
Ungerija

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Fl-Ungerija ordnijiet ta' ħlas jinħarġu min-nutara (nutara tal-liġi ċivili). In-nutara kollha għandhom il-kompetenza li tkopri t-territorju kollu tal-Ungerija.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Fl-Ungerija, il-qorti kompetenti hija l-qorti li ħarġet l-ordni Ewropew ta' ħlas fil-każ in kwistjoni.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Fl-Ungerija, il-komunikazzjoni tista' ssir bil-posta jew personalment, direttament lin-nutara (fl-Ungerija l-proċedura ta' ordni ta' ħlas taqa' taħt il-kompetenza tan-nutara tal-liġi ċivili).

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Traduzzjoni għall-Ungeriż għandha dejjem tkun fornita ma' ordni ta' ħlas Ewropea maħruġa għal eżekuzzjoni.

L-aħħar aġġornament: 02/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.