L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Olanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

L-Artikolu 2 tal-Liġi li Timplimenta tal-ordni ta' pagament Ewropea:

Rikors għall-Ordni ta' Ħlas Ewropea kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament jsir fil-qorti. Jekk l-ammont kif imsemmi fl-Artikolu 7(2)(b) tar-Regolament mhux ikbar mill-ammont speċifikat fl-Artikolu 93(a) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, jew jekk tirrigwarda każ kif imsemmi f'(c) ta' dak l-Artikolu, imbagħad ir-rikors jiġi ġestit u deċiż mill-imħallef tal-qorti subdistrettwali.

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

L-Artikolu 9 tal-Liġi li Timplimenta tal-ordni ta' pagament Ewropea:

1. Fil-każ ta' Ordni ta' Ħlas Ewropea li jkun ġie dikjarat eżegwibbli fi ħdan it-tifsira tar-Regolament, il-konvenut jista' jippreżenta rikors għar-reviżjoni quddiem il-qorti li tkun ħarġet l-Ordni ta' Pagament Ewropea fuq il-bażi tar-raġunijiet stabbiliti mill-Artikolu (20)(1) u (2) tar-Regolament.

2. Ir-rikors għandu jsir:

a. fil-każ imsemmi fl-Artikolu 20(1)(a) tar-Regolament, mhux aktar minn erba' ġimgħat wara li l-konvenut ikun ġie mgħarraf bl-Ordni ta' Ħlas eżegwibbli.

b. fil-każ imsemmi fl-Artikolu 20(1)(b) tar-Regolament, mhux iktar minn erba' ġimgħat wara r-raġunijiet previsti fih ma jibqgħx japplikaw.

c. fil-każ imsemmi fl-Artikolu 20(2) tar-Regolament, mhux aktar minn erba' ġimgħat wara li l-konvenut ikun ġie mgħarraf bir-raġuni għar-reviżjoni msemmija fih.

3. Għal rikors li għandu jiġi preżentat għar-reviżjoni m’hemmx għalfejn avukat.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Skont id-dritt proċedurali ċivili Olandiż (l-Artikolu 33 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili), is-sottomissjoni elettronika tar-rikorsi għall-Ordni tal-Ħlas Ewropea hija permessa, sakemm dan ikun previst fir-regoli proċedurali tal-qorti. Fil-preżent l-ebda qorti ma tipprevedi għal din il-possibbiltà. Huma biss il-mezzi ta' sottomissjoni li ġejjin li huma possibbli:

- bil-posta

- b' sottomissjoni ppreżentata fil-qorti.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Artikolu 8(2) tal-Liġi li Timplimenta tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea:

2. Ordni ta' Ħlas Ewropea, kif dikjarat eżegwibbli mill-qorti tal-oriġini fi Stat Membru ieħor, għandha tiġi magħmulha f'konformità mal-Artikolu 21(2)(b) tar-Regolament jew tradott bl-Olandiż.

L-aħħar aġġornament: 13/05/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.