L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Portugall

Proċeduri transfruntieri Ewropej - ordni ta' ħlas Ewropea


*input mandatarju

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

Il-qorti bil-ġuriżdizzjoni biex toħroġ ordni ta' ħlas Ewropea hija d-Diviżjoni Ċentrali Ċivilital-Qorti Distrettwali ta’ Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Il-proċedura ta’ rieżami hija dik stipulata fl-Artikolu 20 tar-Regolament, u l-qorti bil-ġuriżdizzjoni għal rieżami hija d-Diviżjoni  Ċentrali Ċivili tal-Qorti Distrettwali ta’ Porto.

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Għall-finijiet tal-proċedura tal-ordni ta' ħlas Ewropea huma aċċettati l-mezzi ta’ komunikazzjoni li ġejjin:

(i) konsenja lir-reġistru tal-qorti, b’konformità mal-Artikolu 144(7)(a) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili;

(ii) bil-posta rreġistrata, b’konformità mal-Artikolu 144(7) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili;

(iii) bil-faks, b’konformità mal-Artikolu 144(7) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Il-lingwa aċċettata hija l-Portugiż.

L-aħħar aġġornament: 07/03/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.